0 5213 5078
  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1) ประจำเดือนสิงหาคม 2566
  : 1695710118.pdf
  : 26-09-2023
  4
  2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1) ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
  : 1695357717.pdf
  : 22-09-2023
  9
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วย ประจำปี 2567 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  : 1694574106.pdf
  : 09-07-2023
  11
  4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1)ประจำเดือน มิถุนายน 2566
  : 1692695832.pdf
  : 22-08-2023
  9
  5. แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
  : 1692242369.pdf
  : 17-08-2023
  9
  6. ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมถังบำบัดน้ำเสียอาคารซักฟอกหน่วยจ่ายกลาง
  : 1691723283.rar
  : 09-08-2023
  6
  7. แผนการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียอาคารซักฟอกหน่วยจ่ายกลาง
  : 1691555448.pdf
  : 20-07-2023
  6
  8. ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วย ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  : 1691392479.rar
  : 04-08-2023
  12
  9. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วยของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 สิ้นสุดคำวิจารณ์ 24 กรกฎาคม 2566
  : 1689749255.rar
  : 19-07-2023
  17
  10. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1) เดือนพฤษภาคม 2566
  : 1689584767.pdf
  : 17-07-2023
  9
  11. แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วยประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  : 1689042148.pdf
  : 29-06-2023
  6
  12. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1) ประจำเดือน เมษายน 2566
  : 1685433865.pdf
  : 30-05-2023
  18
  13. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1) ประจำเดือน มีนาคม 2566
  : 1681974439.pdf
  : 20-04-2023
  34
  14. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
  : 1681974403.pdf
  : 20-04-2023
  21
  15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วย ประจำปี 2566 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  : 1679883249.pdf
  : 24-03-2023
  36
  16. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ประจำเดือน มกราคม 2566
  : 1678326716.pdf
  : 09-03-2023
  52
  17. ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วย ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  : 1677553209.rar
  : 27-02-2023
  68
  18. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วยของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดคำวิจารณ์ 15 กุมภาพันธ์ 2566
  : 1676253863.rar
  : 10-02-2023
  40
  19. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2565
  : 1674620541.pdf
  : 25-01-2023
  50
  20. ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  : 1674535254.pdf
  : 11-01-2023
  32