tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078
  21. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วยของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 สิ้นสุดคำวิจารณ์ 24 กรกฎาคม 2566
  : 1689749255.rar
  : 19-07-2023
  70
  22. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1) เดือนพฤษภาคม 2566
  : 1689584767.pdf
  : 17-07-2023
  61
  23. แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วยประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  : 1689042148.pdf
  : 29-06-2023
  56
  24. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1) ประจำเดือน เมษายน 2566
  : 1685433865.pdf
  : 30-05-2023
  65
  25. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1) ประจำเดือน มีนาคม 2566
  : 1681974439.pdf
  : 20-04-2023
  81
  26. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
  : 1681974403.pdf
  : 20-04-2023
  69
  27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วย ประจำปี 2566 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  : 1679883249.pdf
  : 24-03-2023
  83
  28. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ประจำเดือน มกราคม 2566
  : 1678326716.pdf
  : 09-03-2023
  102
  29. ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วย ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  : 1677553209.rar
  : 27-02-2023
  121
  30. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วยของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดคำวิจารณ์ 15 กุมภาพันธ์ 2566
  : 1676253863.rar
  : 10-02-2023
  90
  31. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2565
  : 1674620541.pdf
  : 25-01-2023
  95
  32. ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  : 1674535254.pdf
  : 11-01-2023
  77
  33. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
  : 1673505655.pdf
  : 12-01-2023
  92
  34. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2565
  : 1673505613.pdf
  : 12-01-2023
  75
  35. ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วย ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  : 1670572311.rar
  : 08-12-2022
  102
  36. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วยของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 สิ้นสุดคำวิจารณ์ 6 ธันวาคม 2565
  : 1669867061.rar
  : 30-11-2022
  96
  37. ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  : 1667961713.pdf
  : 04-11-2022
  96
  38. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วย ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธี e-bidding
  : 1665108089.rar
  : 05-10-2022
  114
  39. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วยของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 28 กันยายน 2565 สิ้นสุดคำวิจารณ์ 3 ตุลาคม 2565
  : 1664419138.rar
  : 28-09-2022
  105
  40. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  : 1664179740.pdf
  : 05-09-2022
  128