tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078

Thanyarak Chiangmai Referral Center

ศูนย์รับ-ส่งต่อผู้ป่วย โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ( TCH Referral Center ) ทำหน้าที่ประสานงาน ในการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย ระหว่างโรงพยาบาล เพื่อทำการตรวจรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด โดยโรงพยาบาลต้นทางประสานส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย และอาจนำส่งผู้ป่วยโดยรถโรงพยาบาลหรือให้ญาตินำส่ง

063-0407899

รูปแบบการให้บริการ

รูปแบบการให้บริการของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นการรักษาจนถึงสิ้นสุดกระบวนการรักษา

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขั้นตอนการให้บริการ

ขั้นตอนการให้บริการแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม

Line ติดต่อผู้ป่วย

เยี่ยมผู้ป่วยผ่านทาง Line Application ในรูปแบบ Smart ญาติเยี่ยม ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการข้อร้องเรียน

บริการรับเรื่องร้องเรียนและข้อแสนอแนะคำแนะนำต่างๆเพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการของโรงพยาบาล

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประกาศทั่วไป

ข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมบุคลากรเป็นคนดี....

นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ นำคณ....

11-10-2023 13:12:02 20

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่มอ....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยแพทย์หญิงวริศรา เกตุเอี....

11-10-2023 12:56:30 14

กิจกรรมส่งเสริมทักษะในการบำเพ็....

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นายประสาน รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้า....

10-07-2023 10:45:02 27

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความ....

พว.นภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลธัญญา....

20-06-2023 17:22:34 46

TikTok Chanel

@tch_cnx มินิธัญญารักษ์ | มินิธัญญารักษ์โรงพยาบาลนาน้อย จ. น่าน โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ลงพื้นที่นิเทศ ประเมินความพร้อม เสริมพลัง ในการดำเนินงานตามโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รูปแบบ “มินิธัญญารักษ์” โรงพยาบาลนาน้อย จังหวัดน่าน โดยมีนายแพทย์วิษณุ มงคลคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาน้อย กล่าวต้อนรับและนำเสนอการเตรียมการดำเนินงานมินิธัญญารักษ์ ในพื้นที่ ณ โรงพยาบาลนาน้อย จังหวัดน่าน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 #มินิธัญญารักษ์ #เชียงใหม่ #นาน้อย #ยาเสพติด #ชลน่าน #สถานบำบัด #ยาบ้า #ยาไอซ์ #กัญชา #สุขภาพ #รักษา #โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ #สายด่วน #ชลน่าน #ควิกวิน ♬ original sound - Thanyarak Chiangmai Hospital

สาระน่ารู้เกียวกับยาและสารเสพติด

สมองติดยาคืออะไร?....

     สมองติดยาหรือ Drug-induced neurotoxicity เป็นสถานะที่เกิดขึ้นเมื่อมีผลกระทบจากการใช้ยาที่ส่งผลกระทบต่อระบบประสาทสมองของมนุษย์ ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะที่สมองไม่ทำงานตามปกติหรือมีปัญหาในการทำงาน  การที่สมองติดยาสามารถเกิดขึ้นจา....

รายละเอียดเพิ่มเติม

มาทำความรู้จักกับยาไอซ์กัน....

ยาไอซ์ (Ice) เป็นคำสั่งการใช้ยาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการสารเสพติด มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าเมธัมเฟตามีแอมีน (Methamphetamine) ซึ่งเป็นสารตัวกลางที่สร้างจากสารเคมีหลายชนิด มักใช้เป็นยาสำหรับการรักษาอาการนอนหลับโดยเฉพาะในผู้ที่มีภาวะนอนหลับหลายครั....

รายละเอียดเพิ่มเติม