0 5213 5078
  1. สถิติผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 เมษายน 2565)
  : 1683446760.pdf
  : 30-01-2023
  272
  2. สถิติผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)
  : 1669953504.pdf
  : 29-12-2021
  661
  3. สถิติผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
  : 1668139092.pdf
  : 16-11-2020
  854
  4. สถิติผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
  : 1603253999.pdf
  : 21-10-2020
  601
  5. สถิติผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
  : stat62.pdf
  : 05-10-2019
  580
  6. สถิติผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
  : DataStat2559.pdf
  : 05-10-2018
  389
  7. สถิติผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)
  : DataStat2558.pdf
  : 05-10-2017
  376
  8. สถิติผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
  : DataStat2560.pdf
  : 05-10-2016
  403
  9. สถิติผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
  : 1676860761.pdf
  : 05-10-2015
  455
  10. สถิติผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2557 (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)
  : St57.pdf
  : 05-10-2014
  362
  11. สถิติผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
  : stat2556.pdf
  : 05-10-2013
  360
  12. สถิติผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)
  : stat2555.pdf
  : 05-10-2012
  350
  13. สถิติผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554)
  : 2554.pdf
  : 05-10-2011
  361
  14. สถิติผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553)
  : 2553.pdf
  : 05-10-2010
  341
  15. สถิติผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552)
  : 2552.pdf
  : 05-10-2009
  376
  16. สถิติผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551)
  : 2551.pdf
  : 05-10-2008
  477