0 5213 5078
  1. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
  : 1689823891.pdf
  : 20-07-2023
  42
  2. ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
  : 1689320937.pdf
  : 14-07-2023
  60
  3. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
  : 1688440205.pdf
  : 04-07-2023
  30
  4. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย) จำนวน 2 อัตรา
  : 1687317638.pdf
  : 21-06-2023
  40
  5. รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
  : 1685702669.pdf
  : 02-06-2023
  83
  6. ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา หรือนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  : 1682580910.pdf
  : 27-04-2023
  88
  7. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา หรือนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  : 1681869683.pdf
  : 19-04-2023
  105
  8. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งโภชนากร และนักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)
  : 1681120758.pdf
  : 10-04-2023
  99
  9. ราชชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) และตำแหน่งโภชนากร
  : 1680512133.pdf
  : 03-04-2023
  85
  10. ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
  : 1680235998.pdf
  : 31-03-2023
  88
  11. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้
  : 1679883125.pdf
  : 27-03-2023
  135
  12. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา หรือ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  : 1679460915.pdf
  : 22-03-2023
  181
  13. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานบริการ
  : 1679299866.pdf
  : 20-03-2023
  135
  14. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
  : 1677213141.pdf
  : 24-02-2023
  212
  15. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งโภชนากร และนักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)
  : 1677213094.pdf
  : 24-02-2023
  177
  16. รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรรม
  : 1677213019.pdf
  : 24-02-2023
  76
  17. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
  : 1675648752.pdf
  : 06-02-2023
  78
  18. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
  : 1675069071.pdf
  : 30-01-2023
  77
  19. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
  : 1672977261.pdf
  : 06-01-2023
  191
  20. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์
  : 1670388926.pdf
  : 07-12-2022
  92