0 5213 5078

กิจกรรมส่งเสริมทักษะในการบำเพ็....

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นายประสาน รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้า....

10-07-2023 10:45:02 20

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความ....

พว.นภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลธัญญา....

20-06-2023 17:22:34 35

นายแพทย์กิติภพ ธรรมสโรชป็นประธ....

นายแพทย์กิติภพ ธรรมสโรช รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลธัญญารั....

16-06-2023 17:23:30 13

พว.นภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ เป็น....

พว.นภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลธัญญา....

16-06-2023 17:20:20 8

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการทำความ....

นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็น....

15-06-2023 18:07:57 5

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ก....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดย พว. สุนีย์ กีรติพงศธร ....

14-06-2023 19:16:31 5

การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพ....

นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ คณะผ....

14-06-2023 19:10:36 1

ท่านรองฯนภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ ....

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นภัสสรณ์ ....

10-05-2023 12:39:49 39

ประชุมธัญญารักษ์ 6 + 1 แผนขับ....

เมื่อวันที่ 8 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นำโดย นางนภัสสรณ์ รังสิเวโรจน....

10-05-2023 12:33:22 46

การบำบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพ....

การอบรมหลักสูตรนี้มีพยาบาสวิชาชีพที่รับผิดชอบงานยาเสพติดของโรงพยาบาลใน....

20-01-2023 16:05:09 200