tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078

โครงการส่งเสริมบุคลากรเป็นคนดี....

นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ นำคณ....

11-10-2023 13:12:02 20

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่มอ....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยแพทย์หญิงวริศรา เกตุเอี....

11-10-2023 12:56:30 14

กิจกรรมส่งเสริมทักษะในการบำเพ็....

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นายประสาน รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้า....

10-07-2023 10:45:02 27

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความ....

พว.นภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลธัญญา....

20-06-2023 17:22:34 46

นายแพทย์กิติภพ ธรรมสโรชป็นประธ....

นายแพทย์กิติภพ ธรรมสโรช รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลธัญญารั....

16-06-2023 17:23:30 17

พว.นภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ เป็น....

พว.นภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลธัญญา....

16-06-2023 17:20:20 10

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการทำความ....

นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็น....

15-06-2023 18:07:57 9

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ก....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดย พว. สุนีย์ กีรติพงศธร ....

14-06-2023 19:16:31 7

การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพ....

นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ คณะผ....

14-06-2023 19:10:36 1

ท่านรองฯนภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ ....

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นภัสสรณ์ ....

10-05-2023 12:39:49 39