ประกาศ "นโยบายการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ" โดยผู้บริหารโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
กระบวนการชุมชนบำบัด
การบำบัดรักษาผู้ป่วยเสพติดสุราแบบผู้ป่วยใน
การเตรียมความพร้อมก่อนกลับบ้าน
Responsive image
ตึกพิงครัตน์
Responsive image
ตึกนวรัฐ
Responsive image
ตึกนิมมาน
Responsive image
ตึกขวัญระมิงค์
Responsive image
ตึกพิมาน
Responsive image
ตึกนพบุรี
Responsive image
ตึกราชพฤกษ์
Activity news
ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้....

พว.นภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ร่วมบันทึกข้อตกล....

กิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกันไวรัสโคโ....

นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่....

กิจกรรมจิตอาสาในโครงการส่งเสริมบุคลากรเป....

นายประสาน รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รักษาราชการแทนในฐา....

สาระน่ารู้เกียวกับสารเสพติด
เตือนภัยการเสพยาและสารเสพติดทุกชนิดไม่ช่วยให้หายเครียด กรมกา....

กรมการแพทย์ โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เตือนภัยการเสพยาและสารเสพติดทุกชนิดไม่ช่วยให้หายเครียด ระวังพบปัญหาอื....

Read more