Procurement

# Subject Post date View
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25-11-20 61
2 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วย ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธี e-bidding 04-11-20 58
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30-10-20 64
4 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วยของดรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่โดยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดคำวิจารณ์ 26 ตุลาคม 2563 20-10-20 62
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง 01-10-20 121
6 สรปุ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2563 (ปีงบประมาณ 2563) 30-09-20 80
7 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารสำเร็จรูป ประจำปีงบประมาณ พศ.2564 24-09-20 70
8 ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นระบบประสาทโดยวิธี e-bidding 22-09-20 72
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธี e-bidding 18-09-20 66
10 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 17-09-20 74