News

# Subject Post date View
1 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ NEW 03-03-23 10
2 การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ 22-11-22 65
3 การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น 05-07-22 138
4 หลักเกณฑ์การบำบัดรักษาทดแทนด้วยเมทาโดนระยะยาว 31-01-22 214
5 ระเบียบการบำบัดรักษาทดแทนด้วยเมทาโดนระยะยาว(Methadonemaintenancetherapy) 07-10-21 264
6 นโยบายจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 02-02-21 357
7 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 02-02-21 370
8 รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่ เปิดให้บริการนวดแผนไทย​ในรูปแบบ​ New Normal 23-06-20 531
9 มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 20-03-20 474
10 กำหนดช่วงระยะเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 12-03-20 414