News

# Subject Post date View
1 นโยบายจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 02-02-21 50
2 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 02-02-21 44
3 รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่ เปิดให้บริการนวดแผนไทย​ในรูปแบบ​ New Normal 23-06-20 183
4 มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 20-03-20 152
5 กำหนดช่วงระยะเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 12-03-20 113
6 คู่มือการให้บริการ การให้บริการญาติเยี่ยมทางแอปพลิเคชั่นไลน์ 05-06-19 547
7 การขอรับเสื้อผ้าและสิ่งของที่ฝากไว้คืน 28-11-18 253
8 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 14-08-18 1275
9 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ 03-08-18 545
10 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงพยาบาลธัญยารักษ์เชียงใหม่ 15-02-18 392