News

# Subject Post date View
1 รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่ เปิดให้บริการนวดแผนไทย​ในรูปแบบ​ New Normal 23-06-20 88
2 มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 20-03-20 89
3 กำหนดช่วงระยะเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 12-03-20 53
4 คู่มือการให้บริการ การให้บริการญาติเยี่ยมทางแอปพลิเคชั่นไลน์ 05-06-19 472
5 การขอรับเสื้อผ้าและสิ่งของที่ฝากไว้คืน 28-11-18 195
6 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 14-08-18 1179
7 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ 03-08-18 471
8 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงพยาบาลธัญยารักษ์เชียงใหม่ 15-02-18 339
9 ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) ฝ่ายการเงิน 15-03-17 193
10 ข้อตกลงระดับการให้บริการ ( Service Level Agreement : SLA ) งานการให้บริการผู้ป่วยรับเมทาโดนระยะยาว ณ คลินิกฟ้าใหม่ 15-03-17 272