News

# Subject Post date View
1 หลักเกณฑ์การบำบัดรักษาทดแทนด้วยเมทาโดนระยะยาว 31-01-22 102
2 ระเบียบการบำบัดรักษาทดแทนด้วยเมทาโดนระยะยาว(Methadonemaintenancetherapy) 07-10-21 157
3 นโยบายจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 02-02-21 264
4 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 02-02-21 275
5 รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่ เปิดให้บริการนวดแผนไทย​ในรูปแบบ​ New Normal 23-06-20 430
6 มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 20-03-20 380
7 กำหนดช่วงระยะเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 12-03-20 327
8 คู่มือการให้บริการ การให้บริการญาติเยี่ยมทางแอปพลิเคชั่นไลน์ 05-06-19 807
9 การขอรับเสื้อผ้าและสิ่งของที่ฝากไว้คืน 28-11-18 484
10 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 14-08-18 1537