News

# Subject Post date View
1 มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 20-03-20 19
2 กำหนดช่วงระยะเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 12-03-20 8
3 คู่มือการให้บริการ การให้บริการญาติเยี่ยมทางแอปพลิเคชั่นไลน์ 05-06-19 404
4 การขอรับเสื้อผ้าและสิ่งของที่ฝากไว้คืน 28-11-18 154
5 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 14-08-18 1043
6 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ 03-08-18 413
7 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงพยาบาลธัญยารักษ์เชียงใหม่ 15-02-18 291
8 ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) ฝ่ายการเงิน 15-03-17 144
9 ข้อตกลงระดับการให้บริการ ( Service Level Agreement : SLA ) งานการให้บริการผู้ป่วยรับเมทาโดนระยะยาว ณ คลินิกฟ้าใหม่ 15-03-17 226
10 ข้อตกลงระดับการให้บริการ ( Service Level Agreement : SLA ) การให้บริการตรวจสอบสิทธิและประสานสิทธิการรักษาในผู้ป่วยยาเสพติด 15-03-17 275