Jobs

# Subject Post date View
1 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา NEW 21-10-21 58
2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ NEW 07-10-21 114
3 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา NEW 05-10-21 160
4 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ และโภชนากร NEW 28-09-21 65
5 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานบริการ และโภชนากร 20-09-21 68
6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง โภชนากร 02-09-21 102
7 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ 02-09-21 86
8 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ สังกัดโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 20-07-21 81
9 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ สังกัดโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 05-07-21 81
10 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล 02-07-21 137