Activity news

Subject

ร่วมงานเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดี นายแพทย์อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน

Detail

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานในงานเลี้ยงแสดงความยินดี นายแพทย์อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน พร้อมกล่าวคำอวยพร โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรทุกฝ่าย มอบของที่ระลึก และร่วมบันทึกภาพ ณ ห้องประชุมบัวระวง(พุทธรักษา)ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่

Activity image

21 | Post date : 22-03-2021