All activity news

16003213380.jpg

งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ....

นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการ และบุคลากรของโรงพยาบาลธัญญาร....

17-09-20 | 5

Read more
16002316600.JPG

การตรวจสภาพงานเพื่อเตรียมถ่ายโอน "โครงกา....

นายประสาน รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รักษาราชการแทนในฐานะ....

16-09-20 | 6

Read more
16002275020.JPG

ศึกษาดูงานของคณะครูและนักเรียนระดับชั้นป....

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.00 -12.00 น. กลุ่มงานภารกิจด้านการพยาบาล....

16-09-20 | 7

Read more
16001565380.JPG

พิธีทำบุญเปิดอาคารซัักฟอก จ่ายกลาง โรงพย....

นายประสาน รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รักษาราชการแทนในฐานะ....

15-09-20 | 4

Read more
16001449250.JPG

งานมหกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียง....

นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ....

15-09-20 | 6

Read more
15983384060.JPG

คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้....

นางนภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลธัญญารักษ....

25-08-20 | 30

Read more
15979132430.JPG

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "อาชีวอนามัยและความ....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "อาชีวอนามัยแล....

20-08-20 | 17

Read more
15978947480.jpg

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย....

นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ....

20-08-20 | 18

Read more
15978192270.jpg

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้....

นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ....

19-08-20 | 20

Read more
15967068550.jpg

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ผ่านระบบสื่อทางไ....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผ่านระบบสื่อทา....

06-08-20 | 23

Read more
15966069150.jpg

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่....

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่....

05-08-20 | 22

Read more
15964477400.jpg

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพผู้....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพผ....

03-08-20 | 31

Read more
15964334570.jpg

กิจกรรม"ซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและแผ่นดินไห....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรม"ซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและแผ่นดิน....

03-08-20 | 19

Read more
15964307330.JPG

กิจกรรม"ซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและแผ่นดินไห....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรม"ซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและแผ่นดิน....

03-08-20 | 16

Read more
15949786010.JPG

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดประชุมเช....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "เรื่องการพัฒนาคุ....

17-07-20 | 30

Read more
15949615550.JPG

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรโรงพย....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรโรง....

17-07-20 | 25

Read more