ประกาศ "นโยบายการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ" โดยผู้บริหารโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
กระบวนการชุมชนบำบัด
การบำบัดรักษาผู้ป่วยเสพติดสุราแบบผู้ป่วยใน
การเตรียมความพร้อมก่อนกลับบ้าน
Responsive image
ตึกพิงครัตน์
Responsive image
ตึกนวรัฐ
Responsive image
ตึกนิมมาน
Responsive image
ตึกขวัญระมิงค์
Responsive image
ตึกพิมาน
Responsive image
ตึกนพบุรี
Responsive image
ตึกราชพฤกษ์
Activity news
เยี่ยมติดตามประเมินคุณภาพ (Re-accreditat....

แพทย์หญิงรุ่งทิวา ถาวร นายแพทย์ชำนาญการ พร้อมคณะกรรมการนิเทศและติดตาม....

เยี่ยมติดตามประเมินคุณภาพ (Re-accreditat....

นางสุนีย์ กีรติพงศธร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะกรรมการนิเทศแ....

เข้าเยี่ยมติดตามประเมินคุณภาพ (Re-accred....

แพทย์หญิงวริศรา เกตุเอี่ยม นายแพทย์ชำนาญการพร้อมคณะกรรมการนิเทศและติ....

สาระน่ารู้เกียวกับสารเสพติด
เตือนภัยการเสพยาและสารเสพติดทุกชนิดไม่ช่วยให้หายเครียด กรมกา....

กรมการแพทย์ โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เตือนภัยการเสพยาและสารเสพติดทุกชนิดไม่ช่วยให้หายเครียด ระวังพบปัญหาอื....

Read more