กระบวนการชุมชนบำบัด
การบำบัดรักษาผู้ป่วยเสพติดสุราแบบผู้ป่วยใน
การเตรียมความพร้อมก่อนกลับบ้าน
Activity news
ท่านรองฯนภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ เป็นผู้แทน....

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นภัสสรณ์ ....

ประชุมธัญญารักษ์ 6 + 1 แผนขับเคลื่อนการ....

เมื่อวันที่ 8 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นำโดย นางนภัสสรณ์ รังสิเวโรจน....

การบำบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติดสำหรับพ....

การอบรมหลักสูตรนี้มีพยาบาสวิชาชีพที่รับผิดชอบงานยาเสพติดของโรงพยาบาลใน....