กระบวนการชุมชนบำบัด
การบำบัดรักษาผู้ป่วยเสพติดสุราแบบผู้ป่วยใน
การเตรียมความพร้อมก่อนกลับบ้าน
Responsive image
ตึกเอื้ออาทร
Responsive image
ตึกชวิตใหม่
Responsive image
ตึกปันสุข
Responsive image
ตึกรุ่งอรุณ
Responsive image
ตึกสายธาร
Responsive image
ตึกทอแสง
บทสวดมนต์
เนื้อเพลง
ดูแลด้วยใจ หายได้ด้วยเทคโนโลยี

อุดมการณ์ยาวนานที่มุ่งมา ปรารถนาดูแลด้วยหัวใจ
ให้เราเดินห่างจากทุกโรคภัย ทุกเวลา
อยากจะเห็นคนไทยนั้นได้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
เพื่อจะเป็นกำลังที่ล้ำค่า ของสังคม
ทุกลมหายใจที่ได้คืนมา
มีค่ามากเกินกว่าคำชื่นชม
ปฏิญาณตน จะขอทุ่มเทต่อไป
ดูแลด้วยใจ หายได้ด้วยเทคโนโลยี
สร้างสรรค์เพื่อวันพรุ่งนี้ด้วยความห่วงใย
จะดูแลรักษา พัฒนาอย่างทันสมัย
ห่มความสุขให้คนไทยยิ้มได้ทุกวัน
(ซ้ำทั้งหมด)
ด้วยใจด้วยความมุ่งมั่น
กรมการแพทย์ กรมการแพทย์ กรมการแพทย์

Care with Heart cured with technology (รพธ. ชม.)

All the aims we hold for so long,
Wish to take care you with heart
Everyone free from illnesses every time
Wanna see all Thai people have
better life quality
Make the land blissfully, full of pride
Every life we saved is more worth than
compliment we always gain
We vow to make so much more attempt
Take care with heart, cured with technology
Wish make Thai healthy with our hands
We always care make you a better life
Bless just Thai smile every day.
With heart, with our care,
DMS, DMS, DMS

Activity news
16003213380.jpg

งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ....

นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการ และบุคลากรของโรงพยาบาลธัญญาร....

17-09-20 | 5

Read more
16002316600.JPG

การตรวจสภาพงานเพื่อเตรียมถ่ายโอน "โครงกา....

นายประสาน รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รักษาราชการแทนในฐานะ....

16-09-20 | 6

Read more
16002275020.JPG

ศึกษาดูงานของคณะครูและนักเรียนระดับชั้นป....

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.00 -12.00 น. กลุ่มงานภารกิจด้านการพยาบาล....

16-09-20 | 7

Read more
16001565380.JPG

พิธีทำบุญเปิดอาคารซัักฟอก จ่ายกลาง โรงพย....

นายประสาน รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รักษาราชการแทนในฐานะ....

15-09-20 | 4

Read more