กระบวนการชุมชนบำบัด
การบำบัดรักษาผู้ป่วยเสพติดสุราแบบผู้ป่วยใน
การเตรียมความพร้อมก่อนกลับบ้าน
Responsive image
ตึกเอื้ออาทร
Responsive image
ตึกชวิตใหม่
Responsive image
ตึกปันสุข
Responsive image
ตึกรุ่งอรุณ
Responsive image
ตึกสายธาร
Responsive image
ตึกทอแสง
Activity news
15937491280.jpg

ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาในโครงการส่งเสริม....

นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ....

03-07-20 | 1

Read more
15934981430.JPG

จัดการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและรับรองคุ....

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดบรมราชชนนี จัดการประชุมคณะทำงาน....

30-06-20 | 9

Read more
15925552540.JPG

โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงร่วมกับสำนักงานสาธารณ....

นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ....

19-06-20 | 17

Read more
15916928710.JPG

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การบำบัดดูแลเชิงรุกใ....

นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ....

09-06-20 | 32

Read more