กระบวนการชุมชนบำบัด
การบำบัดรักษาผู้ป่วยเสพติดสุราแบบผู้ป่วยใน
การเตรียมความพร้อมก่อนกลับบ้าน
Responsive image
ตึกเอื้ออาทร
Responsive image
ตึกชวิตใหม่
Responsive image
ตึกปันสุข
Responsive image
ตึกรุ่งอรุณ
Responsive image
ตึกสายธาร
Responsive image
ตึกทอแสง
บทสวดมนต์
เนื้อเพลง
ดูแลด้วยใจ หายได้ด้วยเทคโนโลยี

อุดมการณ์ยาวนานที่มุ่งมา ปรารถนาดูแลด้วยหัวใจ
ให้เราเดินห่างจากทุกโรคภัย ทุกเวลา
อยากจะเห็นคนไทยนั้นได้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
เพื่อจะเป็นกำลังที่ล้ำค่า ของสังคม
ทุกลมหายใจที่ได้คืนมา
มีค่ามากเกินกว่าคำชื่นชม
ปฏิญาณตน จะขอทุ่มเทต่อไป
ดูแลด้วยใจ หายได้ด้วยเทคโนโลยี
สร้างสรรค์เพื่อวันพรุ่งนี้ด้วยความห่วงใย
จะดูแลรักษา พัฒนาอย่างทันสมัย
ห่มความสุขให้คนไทยยิ้มได้ทุกวัน
(ซ้ำทั้งหมด)
ด้วยใจด้วยความมุ่งมั่น
กรมการแพทย์ กรมการแพทย์ กรมการแพทย์

Care with Heart cured with technology (รพธ. ชม.)

All the aims we hold for so long,
Wish to take care you with heart
Everyone free from illnesses every time
Wanna see all Thai people have
better life quality
Make the land blissfully, full of pride
Every life we saved is more worth than
compliment we always gain
We vow to make so much more attempt
Take care with heart, cured with technology
Wish make Thai healthy with our hands
We always care make you a better life
Bless just Thai smile every day.
With heart, with our care,
DMS, DMS, DMS

Activity news
16043807520.JPG

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลธัญญารัก....

นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ....

03-11-20 | 23

Read more
16036952520.JPG

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรม"....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรม"วันพยาบาลแห่งชาติ" ประจำปี 256....

26-10-20 | 254

Read more
16031625740.JPG

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลธัญญารัก....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ให้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลธัญญาร....

20-10-20 | 30

Read more
16019744300.JPG

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลมะเร็งลำ....

นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่....

06-10-20 | 163

Read more