กระบวนการชุมชนบำบัด
การบำบัดรักษาผู้ป่วยเสพติดสุราแบบผู้ป่วยใน
การเตรียมความพร้อมก่อนกลับบ้าน
Activity news
15906472990.JPG

กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการทำความสะอาดมือ....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการทำความสะอาดมือ โด....

28-05-20 | 12

Read more
15900507730.jpg

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนฟื้นฟูองค์ความ....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนฟื้นฟูองค์ความร....

21-05-20 | 44

Read more
15849319092.jpg

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โยคะบำบัดเพื....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โยคะบำบัดเ....

22-11-19 | 48

Read more
15849318430.jpg

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมง....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทงให้ผ....

20-11-19 | 28

Read more