บทสวดมนต์
กระบวนการชุมชนบำบัด
การบำบัดรักษาผู้ป่วยเสพติดสุราแบบผู้ป่วยใน
การเตรียมความพร้อมก่อนกลับบ้าน
Responsive image
ตึกเอื้ออาทร
Responsive image
ตึกชวิตใหม่
Responsive image
ตึกปันสุข
Responsive image
ตึกรุ่งอรุณ
Responsive image
ตึกสายธาร
Responsive image
ตึกทอแสง
Activity news
15967068550.jpg

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ผ่านระบบสื่อทางไ....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผ่านระบบสื่อทา....

06-08-20 | 7

Read more
15966069150.jpg

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่....

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่....

05-08-20 | 8

Read more
15964477400.jpg

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพผู้....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพผ....

03-08-20 | 18

Read more
15964334570.jpg

กิจกรรม"ซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและแผ่นดินไห....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรม"ซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและแผ่นดิน....

03-08-20 | 8

Read more