ประกาศ "นโยบายการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ" โดยผู้บริหารโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
กระบวนการชุมชนบำบัด
การบำบัดรักษาผู้ป่วยเสพติดสุราแบบผู้ป่วยใน
การเตรียมความพร้อมก่อนกลับบ้าน
Responsive image
ตึกพิงครัตน์
Responsive image
ตึกนวรัฐ
Responsive image
ตึกนิมมาน
Responsive image
ตึกขวัญระมิงค์
Responsive image
ตึกพิมาน
Responsive image
ตึกนพบุรี
Responsive image
ตึกราชพฤกษ์
Activity news
ประชุมเรื่อง "การใช้แอพพลิเคชั่นห่วงใย ส....

แพทย์หญิงญาณิศา โพธิ์ฐิติรัตน์ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการด้านการ....

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการ....

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารกรม....

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกร....

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลั....

สาระน่ารู้เกียวกับสารเสพติด
เตือนภัยการเสพยาและสารเสพติดทุกชนิดไม่ช่วยให้หายเครียด กรมกา....

กรมการแพทย์ โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เตือนภัยการเสพยาและสารเสพติดทุกชนิดไม่ช่วยให้หายเครียด ระวังพบปัญหาอื....

Read more