ประกาศ "นโยบายการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ" โดยผู้บริหารโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
กระบวนการชุมชนบำบัด
การบำบัดรักษาผู้ป่วยเสพติดสุราแบบผู้ป่วยใน
การเตรียมความพร้อมก่อนกลับบ้าน
Responsive image
ตึกพิงครัตน์
Responsive image
ตึกนวรัฐ
Responsive image
ตึกนิมมาน
Responsive image
ตึกขวัญระมิงค์
Responsive image
ตึกพิมาน
Responsive image
ตึกนพบุรี
Responsive image
ตึกราชพฤกษ์
Activity news
16323736510.jpg

งานยามสนธยา "วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณค....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายรองผู้อำนวยการด้านการพยาบ....

23-09-21 | 7

Read more
16323688820.JPG

งานมุทิตาจิตและพิธีอำลาหมวกของพยาบาลวิชา....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการเเพทย์ นำโดย พว.นภัสสรณ์ รังสิเวโ....

23-09-21 | 3

Read more
16303105870.JPG

วาระการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและรับรองค....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ โดยคณะอาจารย์ผู้นิเทศสถานพยาบาลยาเสพติดที....

30-08-21 | 24

Read more
16297978680.JPG

รับการเยี่ยมสำรวจแบบลดรูปเพื่อต่ออายุการ....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยนายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิ....

24-08-21 | 28

Read more
สาระน่ารู้เกียวกับสารเสพติด
เตือนภัยการเสพยาและสารเสพติดทุกชนิดไม่ช่วยให้หายเครียด กรมกา....

กรมการแพทย์ โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เตือนภัยการเสพยาและสารเสพติดทุกชนิดไม่ช่วยให้หายเครียด ระวังพบปัญหาอื....

Read more