กระบวนการชุมชนบำบัด
การบำบัดรักษาผู้ป่วยเสพติดสุราแบบผู้ป่วยใน
การเตรียมความพร้อมก่อนกลับบ้าน
Activity news
การบำบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติดสำหรับพ....

การอบรมหลักสูตรนี้มีพยาบาสวิชาชีพที่รับผิดชอบงานยาเสพติดของโรงพยาบาลใน....

หัวข้อ การสัมมนา Buprenorphine Treatment....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร....

หัวข้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “โครงการพัฒน....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดย พว.นภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ ....