ประกาศ "นโยบายการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ" โดยผู้บริหารโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
กระบวนการชุมชนบำบัด
การบำบัดรักษาผู้ป่วยเสพติดสุราแบบผู้ป่วยใน
การเตรียมความพร้อมก่อนกลับบ้าน
Responsive image
ตึกพิงครัตน์
Responsive image
ตึกนวรัฐ
Responsive image
ตึกนิมมาน
Responsive image
ตึกขวัญระมิงค์
Responsive image
ตึกพิมาน
Responsive image
ตึกนพบุรี
Responsive image
ตึกราชพฤกษ์
Activity news
16273733480.JPG

เยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองคุณภาพสถ....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยนายแพทย์กิติภพ ธรรมสโรช....

27-07-21 | 3

Read more
16273705860.jpg

เยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองคุณภาพสถ....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยนางสุนีย์ กีรติพงศธร พ....

27-07-21 | 2

Read more
16273602740.jpg

จัดเวทีเสวนาประเด็นการช่วยเหลือผู้ป่วยยา....

จัดเวทีเสวนาประเด็นการช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดในชุมชน ผ่านระบบ Zoom Me....

27-07-21 | 2

Read more
16269347510.JPG

เยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองคุณภาพสถ....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยนางสุนีย์ กีรติพงศธร ....

22-07-21 | 7

Read more