วันนี้
25
เมื่อวาน
78
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,706
ปีนี้
7,249
ปีที่แล้ว
30,065
 
 
รายการสถิติผู้ป่วย
ลำดับที่
รายการสถิติ
ไฟล์สถิติ
1
สถิติผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563)
2
สถิติผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
3
สถิติผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
4
สถิติผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
5
สถิติผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
6
สถิติผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)
7
สถิติผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2557 (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)
8
สถิติผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
9
สถิติผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)
10
สถิติผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554)
11
สถิติผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553)
12
สถิติผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552)
13
สถิติผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551)หน้าหลัก | เกี่ยวกับโรงพยาบาล | ความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | โครงสร้าง / บุคลากร | ติดต่อเรา
copyright tch.go.th