ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคัดกรองและระบุปริมาณสารพิษและยาเสพติดโดยเทคโนโลยีไบโอชิพ (Biochip Array Technology) ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง
 
 
 
     
 
 
 

ลงเมื่อประกาศวันที่ 2019-01-10

มีผู้เข้าชมจำนวน24 ราย