รายการวันที่เข้าชม
ปรับคำรับรองปฏิบัติราชการฯ ประจำปี พ.ศ. 2561 2018-02-2842 ราย
รายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560) 2017-12-1971 ราย
คู่มือ การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 25612017-11-2390 ราย
โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25612017-10-05119 ราย
แบบฟอร์ม ตัวชี้วัด ปี 2560 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ รอบ 12 เดือน2017-09-2599 ราย