รายการวันที่เข้าชม
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์2018-07-13375 ราย
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจัางเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข2018-06-2688 ราย
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจัางเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี2018-06-2642 ราย
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจัางเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์2018-06-2650 ราย
รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินฯ และกำหนด วันเวลา สถานที่สอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี2018-06-2250 ราย