รายการวันที่เข้าชม
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ2019-09-1324 ราย
รายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข2019-09-1229 ราย
ประกาศกรมการแพทย์เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข2019-08-30135 ราย
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ2019-07-3152 ราย
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน2019-07-3113 ราย