รายการวันที่เข้าชม
ร่างประกาศประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 20 สิงหาคม 2561 สิ้นสุดคำวิจารณ์ 23 สิงหาคม 25612018-08-2049 ราย
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ2018-08-1566 ราย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 (ปีงบประมาณ 2561)2018-08-0221 ราย
แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารสำเร็จรูปผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25622018-07-1839 ราย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2561 (ปีงบประมาณ 2561)2018-07-0419 ราย