รายการวันที่เข้าชม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารซักฟอกจ่ายกลาง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง2018-10-1219 ราย
แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ2018-10-1214 ราย
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ประจำปีงบประมาณ 25622018-10-1151 ราย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2561 (ปีงบประมาณ 2561)2018-10-0126 ราย
แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 25622018-10-0120 ราย