รายการวันที่เข้าชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ2018-11-0142 ราย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 2018-10-3043 ราย
ร่างประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จ้างก่อสร้างอาคารซักฟอก จ่ายกลาง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง2018-10-2630 ราย
ร่างประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 32 หน่วย ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง2018-10-2641 ราย
แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องตรวจคัดกรองและระบุปริมาณสารพิษและยาเสพติดโดยเทคโนโลยีไบโอชิพ (Biochip Array Technology) ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง 2018-10-2214 ราย