รายการวันที่เข้าชม
สอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน2015-01-2184 ราย
สอบราคาซื้อยา จำนวน 3 รายการ2015-01-0673 ราย
สอบราคาจ้างประกอบอาหารสำเร็จรุปผู้ป่วยสามัญ ศูนย์ฟื้นฟุสุขภาพรัตนานุรักษ์ลำปาง2014-12-1591 ราย
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายเดือน2014-11-2780 ราย
สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์2014-11-1787 ราย