รายการวันที่เข้าชม
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ2015-03-0684 ราย
สอบราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดทางเคมีคลินิก2015-02-0691 ราย
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (น้ำยาตรวจวิเคราะห์แอมเฟตามีน)2015-02-0688 ราย
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (BF-diluent 20L, BF-6500 lyse (SLS-l) 500 ml)2015-02-05162 ราย
สอบราคาซื้อยา Varenicline Tablet 1 มก. บรรจุ 28 เม็ด จำนวน ๑๒๕ แผง 2015-01-2986 ราย