รายการวันที่เข้าชม
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (BF-diluent 20L, BF-6500 lyse (SLS-l) 500 ml)2015-02-05138 ราย
สอบราคาซื้อยา Varenicline Tablet 1 มก. บรรจุ 28 เม็ด จำนวน ๑๒๕ แผง 2015-01-2971 ราย
สอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน2015-01-2169 ราย
สอบราคาซื้อยา จำนวน 3 รายการ2015-01-0667 ราย
สอบราคาจ้างประกอบอาหารสำเร็จรุปผู้ป่วยสามัญ ศูนย์ฟื้นฟุสุขภาพรัตนานุรักษ์ลำปาง2014-12-1574 ราย