รายการวันที่เข้าชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2015-11-0973 ราย
ประกาศประกวดจ้างก่อสร้างอาคารเรือนนอนผู้ป่วยตึกฟื้นฟู 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2015-11-0970 ราย
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วย 60 เตียง ขนาด 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2015-11-0991 ราย
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วยฯ 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ e-bidding สิ้นสุดคำวิจารณ์วันที่ 2 พฤศจิกายน 25582015-11-0972 ราย
ประกาศร่างประกวดราคาซื้ออาหารสำเร็จรูปผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ ด้วยวิธี e-bidding สิ้นสุดวิจารณ์ วันที่ 20 ตุลาคม 25582015-10-3079 ราย