รายการวันที่เข้าชม
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2015-11-1774 ราย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2015-11-1674 ราย
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิก (e-bidding) สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 20 พฤศจิกายน 25582015-11-1574 ราย
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2015-11-1073 ราย
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนนอนผู้ป่วยตึกฟื้นฟู 4 ชั้นฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ e-bidding สิ้นสุดคำวิจารณ์วันที่ 3 พฤศจิกายน 25582015-11-1085 ราย