รายการวันที่เข้าชม
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการรายเดือน (ด้านธุรการและงานเอกสาร)2016-01-2496 ราย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฯ ด้วยวิธี e-bidding2015-12-2885 ราย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วย 60 เตียง 2 ชั้น2015-12-0474 ราย
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2015-11-1772 ราย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2015-11-1671 ราย