รายการวันที่เข้าชม
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วย 60 เตียง 2 ชั้น(มีเสาเข็มต้านแผ่นดินไหว) พื้นที่ใช้สอยประมาร 1,321 ตร.ม.โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2016-10-18102 ราย
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2016-10-0791 ราย
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วย 60 เตียง 2 ชั้น ด้วยวิธี e-bidding รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 10 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดคำวิจารณ์ 12 ตุลาคม 25592016-10-07100 ราย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.25592016-10-0590 ราย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.25592016-10-05127 ราย