รายการวันที่เข้าชม
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน พ.ศ.25592016-10-0583 ราย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเาพติดในปัสวะแบบอัตโนมัติพร้อมระบบ LIS ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง โดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2016-09-2086 ราย
ประกาศประกวดราคาจัดซื้ออาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding2016-09-1575 ราย
"ปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ โดยวิธีประกวดราคา e-bidding รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 9 กันยายน 2559 สิ้นสุดคำวิจารณ์ 14 กันยายน 25592016-09-0971 ราย
ร่างประกาศประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 2 กันยายน 2559 สิ้นสุดคำวิจารณ์ 7 กันยายน 25592016-09-0279 ราย