รายการวันที่เข้าชม
ประกาศประกวดราคาจัดซื้ออาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐2017-03-2289 ราย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ฯ2017-01-18115 ราย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วย 60 เตียง 2 ชั้น (มีเสาเข็มต้านแผ่นดินไหว)พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,321 ตร.ม. โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง2016-12-06119 ราย
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 6 ชั้น 20 ยูนิต พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,366 ตร.ม.โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง2016-11-04141 ราย
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 6 ชั้น 20 ยูนิต พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,366 ตร.ม. จำนวน 1 หลัง รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 27 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดคำวิจารณ์ วันที 1 พฤศจิกายน 25592016-10-28160 ราย