รายการวันที่เข้าชม
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.25592016-10-0576 ราย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.25592016-10-05111 ราย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน พ.ศ.25592016-10-0574 ราย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเาพติดในปัสวะแบบอัตโนมัติพร้อมระบบ LIS ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง โดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2016-09-2078 ราย
ประกาศประกวดราคาจัดซื้ออาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding2016-09-1567 ราย