รายการวันที่เข้าชม
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2559 (ปีงบประมาณ 2560)2017-08-0263 ราย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 (ปีงบประมาณ 2560)2017-08-0259 ราย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2559 (ปีงบประมาณ 2560)2017-08-0266 ราย
ประกาศโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี 1 คัน2017-08-0261 ราย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้ออาหารสำเร็จรูป ผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2017-04-1197 ราย