รายการวันที่เข้าชม
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 6 ชั้น 20 ยูนิต พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,366 ตร.ม.โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง2016-11-04129 ราย
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 6 ชั้น 20 ยูนิต พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,366 ตร.ม. จำนวน 1 หลัง รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 27 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดคำวิจารณ์ วันที 1 พฤศจิกายน 25592016-10-28146 ราย
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วย 60 เตียง 2 ชั้น(มีเสาเข็มต้านแผ่นดินไหว) พื้นที่ใช้สอยประมาร 1,321 ตร.ม.โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2016-10-1890 ราย
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2016-10-0778 ราย
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วย 60 เตียง 2 ชั้น ด้วยวิธี e-bidding รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 10 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดคำวิจารณ์ 12 ตุลาคม 25592016-10-0789 ราย