รายการวันที่เข้าชม
ประกาศโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี 1 คัน2017-08-0250 ราย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้ออาหารสำเร็จรูป ผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2017-04-1187 ราย
ประกาศประกวดราคาจัดซื้ออาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐2017-03-2279 ราย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ฯ2017-01-18102 ราย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วย 60 เตียง 2 ชั้น (มีเสาเข็มต้านแผ่นดินไหว)พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,321 ตร.ม. โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง2016-12-06106 ราย