รายการวันที่เข้าชม
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 (ปีงบประมาณ 2560)2017-10-0599 ราย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2560 (ปีงบประมาณ 2560)2017-10-0583 ราย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25612017-10-02121 ราย
ประกาศประกวดราคาจัดซื้ออาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ประจำปีงบประมาณ 25612017-09-1198 ราย
ร่างประกาศประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ และผู้ป่วยพิเศษ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 5 กันยายน 2560 สิ้นสุดคำวิจารณ์ 8 กันยายน 25602017-09-05101 ราย