รายการวันที่เข้าชม
ประกาศประกวดราคาจัดซื้ออาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ประจำปีงบประมาณ 25612017-09-1185 ราย
ร่างประกาศประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ และผู้ป่วยพิเศษ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 5 กันยายน 2560 สิ้นสุดคำวิจารณ์ 8 กันยายน 25602017-09-0589 ราย
แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารสำเร็จรูปผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25612017-09-0472 ราย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของสอบราคารถยนต์2017-08-1859 ราย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)2017-08-1864 ราย