รายการวันที่เข้าชม
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยสุรา 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,331 ตร.ม. โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง2017-11-01136 ราย
ร่างประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยสุรา 3 ชั้น สิ้นสุดวิจารณ์ 30 ตุลาคม 25602017-10-24104 ราย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 (ปีงบประมาณ 2560)2017-10-0590 ราย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2560 (ปีงบประมาณ 2560)2017-10-0568 ราย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25612017-10-02107 ราย