1 แพทย์ ทันตแพทย์
2 เภสัชกร
3 พยาบาล
4 วิชาชีพอื่นๆ
5 สนับสนุน ป.ตรี
6 วิชาชีพอื่นๆ ต่ำกว่า ป.ตรี
7 สนับสนุนบริการ (ปวช ปวส)
8 สนับสนุนบริการ (ไม่จำกัดวุฒิ- ม6 )