คลิกเพื่อดาวน์โหลด
1 แบบจัดเก็บ (พนง พิมพ์)
2 แบบจัดเก็บ (พนง ขับรถยนต์)
3 แบบจัดเก็บ (พนง ช่วยการพยาบาล)
3.1 แบบจัดเก็บ (พนง ช่วยการพยาบาล ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์)
4 แบบจัดเก็บ (พนง ธุรการ) ปฏิบัติงานเวชนิทัศน์
4.1 แบบจัดเก็บ (พนง ธุรการ) คลินิกชุมชน
4.2 แบบจัดเก็บ (พนง ธุรการ) วิชาการพยาบาล
4.3 แบบจัดเก็บ (พนง ธุรการ) ฝ่ายทรัพย์
5 แบบจัดเก็บ (พนง บริการ) ยานยนต์
5.1 แบบจัดเก็บ (พนง บริการ) คลิกชุมชน
5.2 แบบจัดเก็บ (พนง บริการ) ร้านค้าสวัสดิการ
5.3 แบบจัดเก็บ (พนง บริการ) บำบัดนั้ำเสีย
5.5 แบบจัดเก็บ (พนง บริการ) นวด
5.6 แบบจัดเก็บ (พนง บริการ) หน่วยจ่ายกลาง
5.7 แบบจัดเก็บ (พนง บริการ) ฟื้นฟู
5.8 แบบจัดเก็บ (พนง บริการ) ปฏิบัติงานช่าง
6 แบบจัดเก็บ (ผู้ช่วยช่างทั่วไป).xls
7 แบบจัดเก็บ (พนง เกษตรพื้นฐาน)
8 แบบจัดเก็บ (พนง ช่วยเหลือคนไข้) ปฏิบัติงานการเงิน
8.1 แบบจัดเก็บ (พนง ช่วยเหลือคนไข้) ปฏิบัติงานชันสูตร
8.2 แบบจัดเก็บ (พนง ช่วยเหลือคนไข้) ปฏิบัติงานห้องยา
8.3 แบบจัดเก็บ (พนง ช่วยเหลือคนไข้) ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
8.4 แบบจัดเก็บ (พนง ช่วยเหลือคนไข้) ปฏิบัติงานญาตเยี่ยม
8.5 แบบจัดเก็บ (พง ช่วยเหลือคนไข้) ปฏิบัติงานหน่วยจ่ายกลาง
8.6 แบบจัดเก็บ (พนง ช่วยเหลือคนไข้) ปฏิบัติงานยานยนต์
8.7 แบบจัดเก็บ (พนง ช่วยเหลือคนไข้) ปฏิบัติงานแม่บ้าน
8.8 แบบจัดเก็บ (พนง ช่วยเหลือคนไข้) OPD
8.9 แบบจัดเก็บ (พนง ช่วยเหลือคนไข้) หอผู้ป่วย
8.11 แบบจัดเก็บ (พนง ช่วยเหลือคนไข้) ปฏิบัติงานทันตกรรม
9 แบบจัดเก็บ (พนง วิทยาศาสตร์การแพทย์) ปฏิบัติงานห้องซันสูตร.xls