โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนป้องกันและซ้อมแผนระงับอัคคีภัย และแผ่นดินไหว
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนป้องกันและซ้อมแผนระงับอัคคีภัย และแผ่นดินไหว โดยนายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับความร่วมมือจากคณะวิทยากรหน่วยงานเทศบาลตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้บุคลากรได้มีความพร้อมในการป้องกัน และระงับอัคคีภัยในเบื้องต้นในหน่วยงาน โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 1 วัน ในระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมบัวระวง(พุทธรักษา) ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 18 ราย

 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะผู้ปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษายาเสพติดจากประเทศเมียนมา
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้ปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษายาเสพติดจากประเทศเมียนมา จำนวน 10 คน และคณะผู้ประสานงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(สำนักงาน ป.ป.ส.) โดยนายแพทย์อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปกระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดรักษา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเก็ดถวา(พุดซ้อน)ชั้น 1 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 14 ราย

 
กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้เข้ารับการบำบัด ครั้งที่ 53
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้เข้ารับการบำบัด ครั้งที่ 53 จำนวน 175 คน โดยนางนภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล กล่าวเปิดกิจกรรมพร้อมกับให้โอวาท และทีมงานด้านการพยาบาลและสหวิชาชีพ ให้ความรู้และดำเนินกิจกรรมในหัวข้อเรื่อง "การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น" เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น สามารถนำไปช่วยเหลือผู้อื่นในภาวะวิกฤตฉุกเฉินได้ โดยกิจกรรมนี้มีการบรรยายให้ความรู้ ดูคลิปวีดิโอ การสาธิตจากทีมงานวิทยากร และผู้ป่วยได้ฝึกปฏิบัติกับหุ่นฝึก เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมบัวระวง(พุทธรักษา)ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 26 ราย

 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน "คณะผู้บริหารคลินิก Medical Corporation Emomoto ประเทศญี่ปุ่น"
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารคลินิก Medical Corporation Emomoto เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 5 คน โดยนายแพทย์อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ให้การต้อนรับ และบรรยายกระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด พร้อมทั้งพาคณะเข้าเยี่ยมชมสถานที่ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมดอกปีบ(กาสะลอง) อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 5 ราย

 
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 
นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรของโรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ วัดหนองปันเจียง ตำบลขี้เหล้ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 15 ราย

ดูกิจกรรมทั้งหมด