วันนี้
60
เมื่อวาน
45
เดือนนี้
625
เดือนที่แล้ว
2,207
ปีนี้
26,037
ปีที่แล้ว
22,436
 
 
เอกสารข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
ลำดับที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลด
เข้าชม
1
ขั้นตอนการตรวจดู
61
2
ขั้นตอนการให้บริการ
53
3
คู่มื่อประชาชน สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
54
4
ตัวอย่างการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ
48
5
ที่ตั้งของโรงพยาบาลฯ
50
6
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
47
7
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
51
8
สรุปโครงการ ปี 2560 (รพธ.ชม.)
50
9
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
53หน้าหลัก | เกี่ยวกับโรงพยาบาล | ความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | โครงสร้าง / บุคลากร | ติดต่อเรา
copyright tch.go.th