วันนี้
2
เมื่อวาน
96
เดือนนี้
2,440
เดือนที่แล้ว
2,358
ปีนี้
14,097
ปีที่แล้ว
27,614
 
 
เอกสารข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
ลำดับที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลด
เข้าชม
1
ขั้นตอนการตรวจดู
122
2
ขั้นตอนการให้บริการ
110
3
คู่มื่อประชาชน สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
115
4
ตัวอย่างการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ
107
5
ที่ตั้งของโรงพยาบาลฯ
108
6
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
108
7
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
111
8
สรุปโครงการ ปี 2560 (รพธ.ชม.)
113
9
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
114หน้าหลัก | เกี่ยวกับโรงพยาบาล | ความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | โครงสร้าง / บุคลากร | ติดต่อเรา
copyright tch.go.th