วันนี้
5
เมื่อวาน
49
เดือนนี้
1,675
เดือนที่แล้ว
2,316
ปีนี้
3,991
ปีที่แล้ว
30,065
 
 
เอกสารข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
ลำดับที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลด
เข้าชม
1
ขั้นตอนการตรวจดู
187
2
ขั้นตอนการให้บริการ
168
3
คู่มื่อประชาชน สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
170
4
ตัวอย่างการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ
158
5
ที่ตั้งของโรงพยาบาลฯ
163
6
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
161
7
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
170
8
สรุปโครงการ ปี 2560 (รพธ.ชม.)
170
9
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
172หน้าหลัก | เกี่ยวกับโรงพยาบาล | ความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | โครงสร้าง / บุคลากร | ติดต่อเรา
copyright tch.go.th