วันนี้
17
เมื่อวาน
47
เดือนนี้
1,057
เดือนที่แล้ว
2,262
ปีนี้
22,093
ปีที่แล้ว
22,436
 
 
เอกสารข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
ลำดับที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลด
เข้าชม
1
ขั้นตอนการตรวจดู
44
2
ขั้นตอนการให้บริการ
37
3
คู่มื่อประชาชน สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
39
4
ตัวอย่างการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ
31
5
ที่ตั้งของโรงพยาบาลฯ
34
6
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
31
7
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
36
8
สรุปโครงการ ปี 2560 (รพธ.ชม.)
34
9
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
37หน้าหลัก | เกี่ยวกับโรงพยาบาล | ความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | โครงสร้าง / บุคลากร | ติดต่อเรา
copyright tch.go.th